Algemene voorwaarden

Definities

 • "Stekky": verwijst naar ons online platform voor het ruilen van planten stekjes.
 • "Gebruiker": verwijst naar iedere persoon die zich heeft geregistreerd op Stekky en gebruik maakt van onze diensten.
 • "Stekje": verwijst naar een kleine tak of deling van een plant die kan worden gebruikt om een nieuwe plant te kweken.

Gebruik van het platform

 • Gebruikers zijn verantwoordelijk voor het juist en volledig invullen van hun profielgegevens.
 • Gebruikers zijn verantwoordelijk voor de stekjes die ze aanbieden. De stekjes moeten gezond zijn en vrij van ziekten en plagen.
 • Gebruikers mogen geen ongepaste inhoud plaatsen op Stekky, zoals discriminerende of beledigende berichten.
 • Gebruikers zijn verantwoordelijk voor het naleven van de geldende wet- en regelgeving met betrekking tot de verzending van planten.

Aansprakelijkheid

 • Wij zijn niet verantwoordelijk voor de kwaliteit van de aangeboden stekjes of de juistheid van de informatie die door gebruikers wordt verstrekt.
 • Wij zijn niet aansprakelijk voor enige schade, direct of indirect, die voortvloeit uit het gebruik van Stekky.
 • Gebruikers zijn verantwoordelijk voor het naleven van de geldende wet- en regelgeving met betrekking tot de verzending van planten.

Intellectueel eigendom

 • Alle rechten op de inhoud en functionaliteit van Stekky behoren toe aan ons en zijn beschermd door intellectuele eigendomsrechten.
 • Het is niet toegestaan om de inhoud of functionaliteit van Stekky te kopiëren, reproduceren, distribueren of openbaar te maken zonder onze uitdrukkelijke toestemming.

Marketing- en update e-mails:

 • Door het registreren op Stekky geeft u ons toestemming om uw e-mailadres te gebruiken voor het versturen van marketing- en update e-mails over onze diensten en het platform. Wij zullen uw e-mailadres niet delen met derden en u kunt zich op elk moment afmelden voor deze e-mails.

Beëindiging van de overeenkomst

 • Wij behouden ons het recht voor om de overeenkomst met een gebruiker op elk moment te beëindigen als deze gebruiker zich niet houdt aan deze algemene voorwaarden.
 • Gebruikers kunnen op elk moment hun account op Stekky opzeggen.

Toepasselijk recht en geschillenbeslechting

 • Op deze algemene voorwaarden is Nederlands recht van toepassing.
 • Eventuele geschillen zullen worden beslecht door de bevoegde Nederlandse rechter.

Wijzigingen van de algemene voorwaarden

 • Wij behouden ons het recht voor om deze algemene voorwaarden op elk moment te wijzigen.
 • Wijzigingen van deze algemene voorwaarden zullen via Stekky worden gecommuniceerd.

Laatst bijgewerkt: 22-3-2023